3D Printing

ในการผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดซับซ้อน หรือลูกค้าต้องการเห็นรูปร่างชิ้นงานก่อนสั่งผลิตจริง ทางบริษัทโพลิเทค อินดัสทรี จำกัด บริการทำแบบชิ้นงาน 3D Printing เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นรูปร่างสินค้า ขนาดจริงก่อนการผลิต และเป็นแบบชิ้นงานที่แม่นยำกว่าการใช้แบบ 2D/3D Drawing ทำให้ลูกค้าได้ชิ้นงานที่แม่นยำมากขึ้น ลดระยะเวลาการผลิตได้มากขึ้น

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกได้ที่ Tel: 0863077319 Email: ptiproduct@hotmail.com