บริการใหคำปรึกษา

กว่า 15 ปี บริษัทโพลิเทค อินดัสทรี จำกัด เราให้บริการรับผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้ากว่า 10,000 ราย เพื่อนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าและช่วยกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทโพลิเทค อินดัสทรี จำกัด เราไม่ใช่แค่บริการรับผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก แต่เรามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ช่วยในการแก้ปัญหาเพื่อให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางและพลาสติกตรงกับความต้องการ ทันเวลาและพึงพอใจสูงสุด เรามีทีมงานทางด้านเทคโนโลยียางที่จะช่วยให้คำแนะนำ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การออกแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ การออกแบบ Tooling การออกแบบวิธีการผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่า การควบคุมคุณภาพ รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการนำไปใช้งานและสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางและพลาสติกกับเราได้ที่ Tel: 0863077319 Email: ptiproduct@hotmail.com