Products

กว่า 15 ปี บริษัทโพลิเทค อินดัสทรี จำกัด เราได้ให้บริการรับผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยางและพลาสติกตอบโจทย์หลากหลายอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางที่เรามีจำหน่ายอาทิเช่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตESD ยางฟองน้ำ ยางไดอะแฟรม โอริง ปะเก็น ยางฟู้ดเกรด ลูกกลิ้งยาง ท่อยาง ซีลยางโปรไฟล์ เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังมีบริการรับผลิตชิ้นส่วนยางส่งโรงงานประกอบ O.E.M และชิ้นส่วนยางเกรดพิเศษ ชิ้นส่วนยางสำหรับทางการแพทย์ ชิ้นส่วนยางคุณสมบัติทางไฟฟ้า เป็นต้น

ยางไดอะแฟรม
ยางไดอะแฟรม
Rubber Seals & Gasket
Rubber Seals & Gasket
ลูกกลิ้ง
ลูกกลิ้ง
ผลิตภัณฑ์ยางฟู้ดเกรด (FDA)
ผลิตภัณฑ์ยางฟู้ดเกรด (FDA)
ผลิตภัณฑ์ยางทางการแพทย์
ผลิตภัณฑ์ยางทางการแพทย์
ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มพลังงาน
ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ยางเกรดพิเศษ
ผลิตภัณฑ์ยางเกรดพิเศษ