Health & Safety

Safety First เพราะความปลอดภัยมาเป็นอันดับ 1 . PTI เราจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางและพลาสติกมาช่วยเพิ่มความปลอดภัย และช่วยเรื่องสุขภาพ เรามีผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางที่ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานด้าน Health & Safety อาทิเช่น แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า , แผ่นยางกันลื่น , แผ่นยางกันเสียง , แผ่นยางซับเสียง , แผ่นยางกันเมื่อย , ผลิตภัรฑ์ยางฟู้ดเกรด , ผลิตภัณฑ์ยางกันลามไฟ เป็นต้น

RUBBER PRODUCT FOR HEALTH & SAFETY

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

แผ่นยางกันลื่น

แผ่นยางกันเสียง

แผ่นยางซับเสียง

แผ่นยางปูพื้นกันเมื่อย

ยางฟู้ดเกรด