ปะเก็นยางซิลิโคน

ปะเก็นยางซิลิโคน

ปะเก็นยางซิลิโคนสีขาวขุ่น ปะเก็นยางซิลิโคนทนความร้อนสูงสุด 220 C ทนสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นความร้อน โอโซน UV หรือแม้แต่น้ำหรือสารละลายเจือจาง ปะเก็นมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวได้ดี ไม่เสียรูป รักษาทรงใช้งานได้ยาวนานกว่า

ภาพรวมปัญหา

ในกระบวนการผลิตมีการใช้ปะเก็นยางเป็นส่วนประกอบ ซึ่งปัจจุบันลูกค้ามีการใช้เป็นปะเก็นยางEPDMซึ่งก็มีความสามารถในการทนความร้อนและการทนสภาพแวดล้อมได้ดี แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางลูกค้าได้รับโปรเจคในการลดต้นทุน ต้องการยืดอายุของสินค้าให้ใช้ได้นานต่อเนื่องมากขึ้น ลดระยะเวลาการเปลี่ยนชิ้นส่วนและลดขยะจากยางปะเก็นที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ

การแก้ปัญหา

เมื่อทาง PTI ได้รับโจทย์ดังกล่าวก็ได้มีการศึกษา Condition การใช้งานของลูกค้า ทั้งเรืื่องอุณหภูมิการ สารเคมีที่ใช้ในไลน์การผลิต สภาพแวดล้อม รวมถึงลักษณะการใช้งาน และโจทย์คืออายุการใช้งานที่นานขึ้น ทางเราได้แก้ปัญหาให้ลูกค้าโดยการเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบยางซิลิโคน เลือกเกรดเฉพาะที่ตอบโจทยื Conditions การใช้งานของลูกค้า ทำให้ยืดอายุของสินค้าได้ถึง 3 เท่า ทำให้ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของลูกค้าได้อย่างมากและที่สำคัญช่วยลดขยะของชิ้นส่วนยางที่เสื่อมลงได้เป็นอย่างมาก

ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 024827051 / 0863077319 Email: info@ptigroups.com