About Us

บริษัทโพลิเทค อินดัสทรี จำกัด หรือ PTI ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2548 ดำเนินธุรกิจบริการรับผลิต และจัดจำหน่ายชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศ . PTI เราดูแลลูกค้าตั้งแต่การให้คำปรึกษา การเลือกใช้ Materials การออกแบบชิ้นงาน การออกแบบการผลิต ผลิตสินค้าที่ตรง Spec. ตามความต้องการ ลดต้นทุนการผลิต การควบคุมคุณภาพสินค้าสม่ำเสมอ ส่งสินค้าตรงเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

PTI เราให้บริการรับผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกหลากหลายแบบทั้ง Rubber Compression Molding Process ( Compression Molding , Injection Molding , Transfer Molding) , Rubber Extrusion Molding Process และ Calendering Process

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางที่ PTI เรามีบริการรับผลิตและจำหน่าย มีทั้งชิ้นส่วนยางส่งโรงงานประกอบ O.E.M ไม่ว่าจะเป็น Rubber Mount , Rubber Grommet , Bushing , O-Ring , Rubber Bellow , Rubber cushion , ยางฟองน้ำ ( Sponge Rubber ) , ท่อยาง(Rubber Tube) , ซีลยางโปรไฟล์ต่างๆ , ลูกกลิ้งยาง เป็นต้น

พร้อมทั้งเรายังมีผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางพร้อมจัดส่ง จำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ต่างๆ อาทิเช่น SAPONG , ElectroMer , HyperSheet , HyperRoller , Foodiprene สำหรับการใช้งานชิ้นส่วนอะไหล่ Spare Parts เช่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า , แผ่นยางซิลิโคน , แผ่นยางยิงทราย , ยางฟองน้ำ , ยางฟองน้ำติดเทปกาว , แผ่นยางฟองน้ำ , แผ่ยางกันเสียง , แผ่นยางซับเสียง เป็นต้น

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางได้ที่ Tel: 0863077319