แผ่นยางซับเสียง

แผ่นยางซับเสียง

แผ่นยางซับเสียง ( Sound Absorber Foam Sheet) แผ่นยางที่จะช่วยลดเสียงรบกวน ดูดซับทุกเสียงรบกวน ดูดซับการสั่นสะเทือน ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น  HVAC  , pipe insulation , Engine Component ,  cabinet lining , Automotive หรือแม้แต่โครงสร้างอาคาร โรงแรม โรงพยาบาล   ห้องบันทึกเสียง เป็นต้น แผ่นยางซับเสียง ( Sound Absorber Foam Sheet) แผ่นยางที่จะช่วยลดเสียงรบกวน ดูดซับทุกเสียงรบกวน ดูดซับการสั่นสะเทือน

ผ่นยางซับเสียง