ยางฟองน้ำฟู้ดเกรด FDA

ยางฟองน้ำฟู้ดเกรด FDA ยางฟองน้ำที่มีคุณสมบัติฟู้ดเกรด ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบและสารเคมี Additive พร้อมทั้งปริมาณสารเคมีที่ใช้ถูกจำกัดให้พอเหมาะสำหรับการไปใช้งานด้านฟู้ดเกรด ไม่เป็นพิษและปลอดภัยต่อการใช้งานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและยา

PTI เราผลิตและจำหน่ายยางฟองน้ำฟู้ดเกรดทั้งซีลยางฟองน้ำฟู้ดเกรด FDA และแผ่นยางฟองน้ำฟู้ดเกรด ให้ท่านได้เลือกใช้ พร้อมบริการรับติดทปกาว ต่อมุม ตัดตามแบบ และมีใบ Cer. รับรอง FDA เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันเราผลิตและจำหน่ายยางฟองน้ำฟู้ดเกรด ทั้งซีลยางฟองน้ำฟู้ดเกรด และแผ่นยางฟองน้ำฟู้ดเกรดให้กับหลากหลายอุตสาหกรรมอาทิเช่น ซีลตู้อบอาหาร ซีลฟู้ดเกรดประกอบเครื่องจักรไลน์การผลิต ซีลยางฟองน้ำฟู้ดเกรดกล่องบรรจุอาหาร ซีลยางฟองน้ำฟู้ดเกรดห้องเย็น ซีลยางฟองน้ำฟู้ดเกรดห้องบรรจุอาหาร เป็นต้น

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตยางฟองน้ำฟู้ดเกรดได้ที่ Tel: 024827051 / 0982898676 / 0863077319 LINE ID @ptirubber Email: info@ptigroups.com / ptiproduct@hotmail.com