ผลิตภัณฑ์ยางผ่านมาตรฐาน RoHS 2

เพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขอามัยและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เป็นไปตามกฏEU RoHS 2 (Directive 2011/65/EU) เกี่ยวกับสารอันตรายที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ PTI เราได้พัฒนาสูตรยางที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางที่ผ่านมาตรฐาน RoHS 2 ผ่านการทดสอบจาก LAB ที่ได้มาตรฐานสากล มีใบ Cer. รับรอง RoHS2 ทำให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางของเราผ่านมาตรฐาน ปลอดภัยต่อการใช้งานและผ่านการส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางผ่านมาตรฐาน RoHS2 ได้ที่ Tel : 0863077319 ID LINE @ptirubber Email: info@ptigroups.com

EU RoHS 2 (Directive 2011/65/EU)

SubstancesLimits
Cadmium(Cd) 0.01%
Lead(Pb) 0.1%
Mercury 0.1%
Hexavalent chromium (Cr6+) 0.1%
Polybrominated biphenyls (PBB) 0.1%
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 0.1%
Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP) 0.1%
Benzyl butyl phthalate (BBP) 0.1%
Dibutyl phthalate (DBP) 0.1%
Diisobutyl phthalate (DIBP) 0.1%